MAO SƠN THIÊN SƯ

Maoshan Heavenly Master (2022) (2022)

Nội dung phim

Mao Sơn Thiên Sư kể về Trương Đạo Lĩnh mang theo thanh kiếm quý giá "Thanh Cương Kiếm", áp giải tội phạm Xích Luyện Quân đến núi Côn Lôn chịu tội. Không ngờ bị mắc bẫy, anh ta rơi vào bẫy, Xích Luyện Quân trốn thoát, và Trương Đạo Lĩnh bị đuổi ra khỏi sư môn. Để trần gian thái bình, từ đó Trương Đạo Lĩnh khởi đầu đi tìm tăm hơi của Xích Luyện Quân. Vài năm sau, Trương Đạo Lĩnh đến một nơi và biết được rằng có gần như người khi đưa đám ma đã bị vật trắng đen vô thường gắp đi, và từ đó không có tin tức gì. Điều này lôi kéo sự để ý của Trương Đạo Lĩnh, bởi vì Trương Đạo Lĩnh biết rất rõ khi Xích Luyện Quân luyện thần công, hắn ta phải thu nạp nguyên khí của nhiều người; và những người mất tích này có lẽ đã bị Xích Luyện Quân bắt để thu nạp nguyên khí. Trương Đạo Lĩnh không từ bỏ bất kì mai mối nào, khởi đầu tò mò sự việc vật lạ gắp người.

Xem thêm