Nghịch Thiên Kiếm Thần

Ni Yian Jian Shen (2020)

Nội dung phim

Lẽ trời mênh mông, kẻ mạnh vô địch. Thuật giả cổ lai đại, soi sáng xuống nghìn sông núi, bảo kiếm Viêm Thiên hủy diệt ngoài hành tinh luân hồi, mạch máu Tu La chôn vùi Chí Tôn vạn giới. Tần Nam kế thừa thiên mệnh, tu luyện đạo vô địch, mở đầu trục đường của một kẻ mạnh, đứng trên vô thiên lủng hào kiệt trên đời, dẫn đến tấm thân bất tử, xưng bá thiên hạ.

Xem thêm