Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn (2022)

Nội dung phim

Ngày xưa uy chấn chư thiên Thần Vực, vạn thế luân hồi sau thảm tao diệt môn! thảm khốc nguyền rủa, vạn thế cừu hận, Đàm Vân lập chí, không còn trầm luân! Vì tình cảm chân thành, thân nhân, từ đây từng bước một giẫm lên cừu nhân tử thi trác cực độ phong! Nghịch thiên sát lục, vùng vẫy vạn giới, duy ta chí tôn! Gái gú thì khỏi nói...

Xem thêm