Dưới Bóng Trung Điện

Under the Queen's Umbrella (2022)

Nội dung phim

Một vị hậu phi thường xuyên phải phát triển thành khỏe mạnh để rèn rũa những đứa con ngỗ ngược của mình với mong muốn những chàng hoàng tử ấy sẽ xứng đáng kế vị cho nhà vua Joseon với các đối phương khác đang đêm ngày đua ganh cho ngôi báu ấy.

Xem thêm