OAN HỒN 49 NGÀY

Sai Chiu (2006) (2006)

Nội dung phim

Thập niên 30, Lưu Thành cùng đồng minh dưới quê lên thức giấc mở một tiệm bán thuốc. Trong lúc tiệm thuốc đang làm ăn được nhất thì hỏa hoạn xảy ra khiến những đồng minh của Lưu Thành bị chết.
hiền thê  

Xem thêm