DỊ BẢN: QUỶ GIÀ NOEL

Rare Exports: A Christmas Tale (2010) (2010)

Nội dung phim

Bộ phim khám phá một truyền thuyết khác hẳn về ông già Noel: thay vì là một vị thánh đi thưởng cho những đứa trẻ ngoan thì ông là một con quỷ đi trừng phạt những đứa trẻ hư. Khi ông già Noel thoát ra khỏi hầm mộ nơi đã phong ấn, giam cầm ông suốt nhiều năm trời, những "chú lùn" trong truyền thuyết khởi đầu đi bắt cóc những đứa trẻ trong thị trấn...
thê thiếp  

Xem thêm