THIÊN THẦN ĐÁNG YÊU CỦA BỐ

You're So Precious To Me (2021) (2021)

Nội dung phim

Một câu chuyện đổi thay thế cuộc của một người đại trượng phu đã sống cô độc suốt thế cuộc mình. Khi Jae Shik khởi đầu sống chung với một đứa trẻ bị khuyết tật thính giác, họ đổi thay cuộc sống của nhau và kiên tâm tìm cách giao tiếp.

Xem thêm